Contact Hekate Academy if you need help across the whole 

educational spectrum at Hekate Academy 

Liên hệ

business@hekate.ai

Kim Son Building, 18 Phan Thanh Tai, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City 

Cannot find information you need?

Leave you enquiries below, we will contact you soonest

FORM

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình này cùng Hekate Academy chưa?

Hekate là công ty tiên phong về Trí tuệ nhân tạo được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh “Mang lại lợi ích của AI cho mọi người”.

Thông tin liên hệ

Toà nhà Kim Sơn, 18 Phan Thành Tài, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Copyright 2021 HEKATE All Rights Reserved.