Khoá học 10: Khoa Học Dữ Liệu

Yêu cầu đầu vào

 • Kiến thức toán học (Xác suất, đại số tuyến tính và giải tích)
 • Kiến thức về các thuật toán học máy hiện đại
 • Kiến thức lập trình – Python
 • Kiến thức về Tensorflow hoặc Pytorch

Khoá học này dành cho ai?

 • Những học viên đã hoàn thành khóa học Tensorflow và / hoặc Pytorch, khóa học AI và ML cơ bản và muốn học nâng cao lên.
 • Học viên chưa học về Khoa học dữ liệu
 • Những học viên muốn theo ngành AI chuyên về lĩnh vực Khoa học dữ liệu.

Bạn sẽ nhận được những gì sau khi hoàn thành khoá học?

Khóa học này giúp bạn tổ chức và phân tích thông tin, sử dụng các phương pháp như trực quan hóa dữ liệu, học sâu và học máy để tạo ra thông tin chi tiết hữu ích.

Nhiều kỹ năng mới mà bạn sẽ học được bao gồm:

 • Lập trình R
 • Phân tích thống kê
 • Phân tích hồi quy
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Mạng nơ-ron
 • Ngôn ngữ structured query (SQL)
 • Tensorflow và các nền tảng học máy khác
 • Phân tích dữ liệu cơ bản với Excel
 • Trực quan hóa dữ liệu với Tableau hoặc Power BI
 • Dữ liệu lớn trong Học máy

Bạn muốn đặt câu hỏi gì cho chúng tôi không?

Liên hệ với chúng tôi

201 S. Grand Ave., 1st Floor New York City, NY 28020

Đăng ký khoá học

Hãy cho chúng tôi biết một ít thông tin về bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện phần còn lại. Công cụ nộp đơn trực tuyến tiện lợi của chúng tôi chỉ mất 10 phút để hoàn thành.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, đại diện tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn và sẽ giúp bạn hoàn tất quy trình.

Khi bạn đã hoàn thành đơn đăng ký của mình và kết nối với đại diện tuyển sinh, bạn đã sẵn sàng cho hành trình của mình tại Hekate.

FORM

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình này cùng Hekate Academy chưa?