Khoá học 4: Thuật Toán

Yêu cầu đầu vào

  • Hoàn thành những khoá học trước (đặc biệt là Python)

Khoá học này dành cho ai?

  • Học viên đã hoàn thành 3 khóa học trước đó và muốn học nâng cao lên.
  • Học viên không có kiến thức về thuật toán để học Trí tuệ nhân tạo và Học máy.
  • Bất kì ai ở bất kì lĩnh vực nào có mong muốn tìm hiểu và theo đuổi AI.
  • Bất kì ai muốn học thuật toán đề phục vụ cho nghề nghiệp của họ.

Bạn sẽ nhận được những gì sau khi hoàn thành khoá học?

Trí tuệ nhân tạo là một tập hợp của các thuật toán, bao gồm cả Học máy. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có khả năng giải quyết các nhiệm vụ phức tạp. Nói cách khác, dựa trên chuỗi hướng dẫn bạn đã tạo, bạn có thể rút ra các kết quả một cách đơn giản hóa hoặc dự đoán các hành động trong tương lai từ tùy chọn hiện tại và dữ liệu đã được lưu giữ của mình. Các thuật toán sẽ giúp bạn làm cho máy móc thông minh hơn và có thể nhận ra kết quả tiềm năng.

Bạn muốn đặt câu hỏi gì cho chúng tôi không?

Liên hệ với chúng tôi

201 S. Grand Ave., 1st Floor New York City, NY 28020

Đăng ký khoá học

Hãy cho chúng tôi biết một ít thông tin về bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện phần còn lại. Công cụ nộp đơn trực tuyến tiện lợi của chúng tôi chỉ mất 10 phút để hoàn thành.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, đại diện tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn và sẽ giúp bạn hoàn tất quy trình.

Khi bạn đã hoàn thành đơn đăng ký của mình và kết nối với đại diện tuyển sinh, bạn đã sẵn sàng cho hành trình của mình tại Hekate.

FORM

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình này cùng Hekate Academy chưa?