Khoá học 6: Tensorflow

Yêu cầu đầu vào

 • Hiểu biết cơ bản về thống kê, toán học và các chủ đề về học máy

Khoá học này dành cho ai?

 • Học viên đã hoàn thành 5 khóa học trước đó và muốn học nâng cao lên.
 • Học viên chưa từng học về tensorflow.
 • Học viên muốn lấy chứng chỉ Tensorflow.

Bạn sẽ nhận được những gì sau khi hoàn thành khoá học?

 • Giới thiệu về Thị giác máy tính
 • Enhancing Vision with Convolutional Neural Networks
 • Sử dụng hình ảnh trong thế giới thực
 • Khám phá tập dữ liệu lớn hơn
 • Augmentation: A technique to avoid overfitting
 • Transfer Learning
 • Kĩ thuật phân loại đa cấp
 • Sentiment in text
 • Word Embeddings
 • Những mô hình trình tự
 • Những mô hình trình tự and tài liệu
 • Sequences and Prediction
 • Mạng nơ-ron sâu cho chuỗi thời gian
 • Mạng nơ-ron hồi quy cho chuỗi thời gian

Bạn muốn đặt câu hỏi gì cho chúng tôi không?

Liên hệ với chúng tôi

201 S. Grand Ave., 1st Floor New York City, NY 28020

Đăng ký khoá học

Hãy cho chúng tôi biết một ít thông tin về bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện phần còn lại. Công cụ nộp đơn trực tuyến tiện lợi của chúng tôi chỉ mất 10 phút để hoàn thành.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, đại diện tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn và sẽ giúp bạn hoàn tất quy trình.

Khi bạn đã hoàn thành đơn đăng ký của mình và kết nối với đại diện tuyển sinh, bạn đã sẵn sàng cho hành trình của mình tại Hekate.

FORM

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình này cùng Hekate Academy chưa?