Khoá học 7: Pytorch

Yêu cầu đầu vào

 • Kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính và giải tích
 • Kinh nghiệm lập trình – Ngôn ngữ Python và các thư viện xử lý dữ liệu (Numpy và Matplotlib)
 • Có kinh nghiệm về mạng thần kinh nhân tạo

Khoá học này dành cho ai?

 • Học viên đã hoàn thành khóa học python và AI và ML cơ bản và muốn học nâng cao lên.
 • Học viên chưa từng học về Pytorch để học Trí tuệ nhân tạo và Học máy.
 • Học viên muốn lấy chứng chỉ Pytorch.

Bạn sẽ nhận được những gì sau khi hoàn thành khoá học?

 
 • Loading and normalizing datasets
 • Xây dựng các lớp mô hình
 • Phân biệt tự động
 • Tìm hiểu về vòng lặp tối ưu hóa
 • Tải và chạy dự đoán mô hình
 • Một qui trình xây dựng mô hình đầy đủ
 • Giới thiệu về xử lý dữ liệu hình ảnh
 • Đào tạo một mạng nơron dày đặc đơn giản
 • Sử dụng mạng nơ ron phức hợp
 • Đào tạo mạng thần kinh nhân tạo tích tụ nhiều lớp
 • Use a pre-trained netwrok with transfer learning
 • Giải quyết các vấn đề về thị lực với MobileNet
 • Biểu diễn văn bản dưới dạng Tensors
 • Bag of Words and TF-IDF
 • Represent words with embeddings
 • Chụp các mẫu bằng mạng thần kinh nhân tạo tái tạo
 • Tạo văn bản với mạng hồi quy
 • Hiểu dữ liệu âm thanh và những khái niệm
 • Chuyển đổi âm thanh và hình ảnh hóa
 • Xây dựng mô hình nhận diện giọng nói

Bạn muốn đặt câu hỏi gì cho chúng tôi không?

Liên hệ với chúng tôi

201 S. Grand Ave., 1st Floor New York City, NY 28020

Đăng ký khoá học

Hãy cho chúng tôi biết một ít thông tin về bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện phần còn lại. Công cụ nộp đơn trực tuyến tiện lợi của chúng tôi chỉ mất 10 phút để hoàn thành.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, đại diện tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn và sẽ giúp bạn hoàn tất quy trình.

Khi bạn đã hoàn thành đơn đăng ký của mình và kết nối với đại diện tuyển sinh, bạn đã sẵn sàng cho hành trình của mình tại Hekate.

FORM

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình này cùng Hekate Academy chưa?