Khoá học 8: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Yêu cầu đầu vào

 • Kiến thức toán học (Xác suất, đại số tuyến tính và giải tích)
 • Kiến thức về các thuật toán học máy hiện đại
 • Kiến thức lập trình – Python
 • Kiến thức về Tensorflow hoặc Pytorch

Khoá học này dành cho ai?

 • Những học viên đã hoàn thành khóa học Tensorflow và / hoặc Pytorch, khóa học AI và ML cơ bản và muốn học nâng cao lên.
 • Học viên chưa học về NLP
 • Những học viên muốn theo ngành AI chuyên về lĩnh vực NLP.

Bạn sẽ nhận được những gì sau khi hoàn thành khoá học?

NLP: phân loại và không gian vectơ

 • Phân tích cảm xúc với Hồi quy Logistic
 • Phân tích cảm xúc với Naïve Bayes
 • Mô hình không gian vector
 • Dịch máy và Tìm kiếm tài liệu

NLP: các mô hình xác suất

 • Autocorrect
 • Gắn thẻ bằng giọng nói và Mô hình Markov ẩn
 • Autocomplete and mô hình ngôn ngữ
 • Word embeddings với mạng thần kinh nhân tạo (neural networks)

NLP: các mô hình tuần tự

 • Mạng thần kinh nhân tạo (neural networks) để phân tích cảm xúc
 • Mạng nơ-ron tái phát ̣(Recurrent Neural Networks) để lập mô hình ngôn ngữ
 • LSTM và nhận dạng đối tượng được đặt tên
 • Siamese Networks

NLP: các mô hình attention

 • Neural Machine Translation
 • Tóm tắt văn bản
 • Trả lời câu hỏi
 • Chatbot

Bạn muốn đặt câu hỏi gì cho chúng tôi không?

Liên hệ với chúng tôi

201 S. Grand Ave., 1st Floor New York City, NY 28020

Đăng ký khoá học

Hãy cho chúng tôi biết một ít thông tin về bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện phần còn lại. Công cụ nộp đơn trực tuyến tiện lợi của chúng tôi chỉ mất 10 phút để hoàn thành.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, đại diện tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn và sẽ giúp bạn hoàn tất quy trình.

Khi bạn đã hoàn thành đơn đăng ký của mình và kết nối với đại diện tuyển sinh, bạn đã sẵn sàng cho hành trình của mình tại Hekate.

FORM

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình này cùng Hekate Academy chưa?