FORM

Applicant Details

Education Records & Achievements

Select the course you want to study

Documentation (For Scholarship Grant Process Only)

Please upload a VERIFIED copy of your educational certificates/ degree. VERIFIED means the original document has been sighted & the copy dated and signed by an authorised person.

Other file related to your educational accomplishment you want to submit.

Declaration

Hekate là công ty tiên phong về Trí tuệ nhân tạo được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh “Mang lại lợi ích của AI cho mọi người”.

Thông tin liên hệ

Toà nhà Kim Sơn, 18 Phan Thành Tài, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Copyright 2021 HEKATE All Rights Reserved.